URBANATHLON KURAL KABUL VE EK FERAGATNAME BEYANI

1- Urbanathlon Koşusu parkurları ilan edildiği saatterde toplu çıkış ile başlar.

2- Göğüs numaraları hep önden görünür olacak şekilde takılır.

3-İşaretli parkurlar takip edilerek koşulur. İşaretleme boya, şerit ve kurdelelerle yapılabilir. Yarış günü işaretlenmiş parkur önceden ilan edilenden farklı olabilir. Parkur üzerinde kurulan sayıda hakem noktasından geçmek ve geçtiğini ispatlamak yarışmacının kendi sorumluluğudur. Yarışmacı parkuru koşarak bitirmek zorundadır, herhangi bir araç kullanımı yasaktır ve kullanımı halinde yarışmacı diskalifiye edilir.

4- Parkurları tamamlayanlara ilgili parkur için bitirme madalyası verilir.

5- Bütün parkurlarda en hızlı tamamlayan kazanır. Yarışmada zaman tutma, net zaman (Finiş çizgisi anı-Start çizgisi anı) şeklinde yapılır. Ancak Genel erkekler ve kadınlar ilk üç sıralaması oluşturulurken start işareti anı temel alınır ve ne zaman başlangıç halısından geçildiğine bakılmaksızın finiş çizgisini önce geçen önde bitirmiş olarak kabul edilir.

6- Katılımcılar Risk Kabul Formu'nu imzalayarak kendi sorumlulukları ile yarışırlar.

7- GPSli kol saati kullanmak ve organizasyonun verdiği data ile koşmak, kulaklıkla müzik dinlemek serbesttir.

8-Yarışma sırasında genel trafik, mülkiyet ve güvenlik kurallarına uymak yarışmacının kendi sorumluluğudur. Organizasyon tarafından men edilmiş bölge, geçit ve yöntemler kullanılması yasaklanmıştır. Bu kuralın ihlali durumda oluşacak hukuki sorunların muhatabı yarışmacıdır, organizasyon sorumlu tutulamaz.

9- Yarışmayı çeşitli sebeplerle bırakanlar MUTLAKA organizasyona haber verir ve varışa gelir.

10- Urbanathlon koşusu parkurlarında RFID çip sistemi kullanılacaktır. - Çip okutmak yarışmacının sorumluluğudur. Çipini kaybeden yarışmacı diskalifiye edilir.

11- Yarışma boyunca çekilen fotoğraf ve diğer görüntülerin hakları organizasyona aittir, herhangi bir hak talep edilemez.

12- Yarışma sırasında burada yazmayan konularda TAF (Türkiye Atletizm Federasyonu) kuralları uygulanır.

13- Koşucular, Proset Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ‘nin gelecek ve şimdiki organizasyonları hakkında bilgilendirme amaçlı mail ve kısa mesaj gönderme hakkına; organizasyon boyunca çekilen görsellerin ve sonuçların web üzerinden dağıtım hakkına sahip olduğunu kabul eder. Hiçbir kişisel bilgi diğer firmalarla paylaşılmayacaktır.

Urbanathlon Sports Festival (“Urbanathlon”); merkezi, Levent Mahallesi, Yenisülün Cad. Begonya Sk. No:9 İçlevent, 34330 Beşiktaş adresinde bulunan “Organizatör” olarak adlandırılan, Proset Turizm ve Organizasyon Turizm Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından, iş birliği ortaklarının ve hizmet sağlayıcılarının desteğiyle, yerel olarak barındırılır ve düzenlenir.

1. UYGUNLUK

Bireysel veya takım halinde, Urbanathlon’a kayıt olan kişiler işbu sözleşmeye konu olan kayıt işlemini gerçekleştirerek Katılım Şartlarını kabul ve beyan etmektedirler. Bu bağlamda:
1.5 Mayıs 2000 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve profesyonel koşucular koşu müsabakasına katılabilir. Organizatör gerekli gördüğü durumlarda, sağlık raporu talep edebilir.
1.2 Yukarıdaki yaş sınırı, Organizatör tarafından özel izin verilerek katılım hakkı elde eden, tekerlekli sandalye kullanarak yarışacak katılımcılar için de geçerlidir.
1.3 Katılımcıların ulusal ya da yerel kanunlar nedeniyle, Urbanathlon’a katılmalarına izin verilmemesi halinde, organizatör sorumlu tutulamaz.
1.4 Etkinlik katılım hakkını gösterir; bilet ve veya kayıt, katılımcı gerçek kişi başına birden fazla olamaz.
1.5 Organizatör, Katılımcının tüm kimlik bilgilerini doğrulama hakkına sahiptir. Kimlik bilgileri hakkında hatalı veriler içeren kayıtlar, uygunsuz kabul edilecektir. Organizatör’ün bu durumda katılımcıyı diskalifiye etme ve alana almama hakkı saklıdır.
1.6 Organizatör, toplam katılımcı sayısını sınırlama, kayıt ve veya bilet satış tarihlerinde, iptal ve iade koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böylesi durumlarda; katılımcılara, www.urbanathlonistanbul.com sayfası üzerinden bilgi verilecektir.
1.7 Özel Kategori yarışlarının mevcut olduğu hallerde; Organizatör, www.urbanathlonistanbul.com’da zamanında duyurulacak şekilde, bir minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirleme hakkını saklı tutar. Organizatör, belirlenen minimum katılımcı sayısının altında kalınması halinde Urbanathlon’u iptal etme, erteleme seçimlik haklarından birini kullanabilecektir.
1.8 Urbanathlon sadece Organizatörün takdiriyle koşulacaktır. Organizatörün etkinlik ile bağlantılı bütün konularla ilişkili kararı nihaidir ve hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.

2. KAYIT VE KATILIM

2.1 Urbanathlon’a kaydolmak ve etkinlikle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.urbanathlonistanbul.com adresine başvurulur. Bilet/Kayıt belgesi’nde bulunan irtibat bilgileri, gerekli güncellemeleri katılımcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılmasında kullanılacaktır.
2.2 Aşağıda bulunan veriler , www.urbanathlonistanbul.com’da yer alan katılımcı listelerinde ve sonuçlarda maksimum 5 yıl süre ile yayınlanacaktır: Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı (belirtilmişse). Etkinliklerin başlangıç listelerinin ve sonuçlarının yayınının zamanı ve yeri www.urbanathlonistanbul.com’da duyurulacaktır.
2.3 Urbanathlon koşu müsabakasına katılma hakkı kişiseldir, yarış numaraları ve katılım hakları farklı bir şahsa devredilemez.
2.4 Koşucu, Urbanathlon koşusu öncesi, herhangi bir anda, etkinlikten çekilebilir. Etkinlikten çekilmeye karar vermeniz halinde, mücbir sebebiniz olsa dahi, ücret geri ödenmeyecek ve etkinliğe giriş hakkınızı bir başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

3. KAYIT ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

3.1 Urbanathlon'a katılım, www.urbanathlonistanbul.com adresinden, kredi kartı veya banka kartı kullanılarak tahsil edilecek katılım ücreti ile sağlanabilir. Ödemelerin içeriğinde tüm vergi ve harçlar bulunmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra, Kayıt tamamlanmış olacaktır. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeleriniz, yerel yazılı hukuka tabi olarak bağlayıcı, ertelenemez, takas edilemez, devredilemez, geri ödenemez olur. Organizatörün herhangi bir sebeple ya da sebepsiz olarak etkinliği iptal etmesi, tarihi, şehri, parkuru veya yarış mesafelerini ya da konumunu değiştirmesi sebepleri ile Urbanathlon’a katılamamanız durumunda, hiçbir sebeple katılım bedeli geri ödenmez. Katılımcı; ödeme başarıyla yerine getirildikten sonra, Organizatör ile Katılımcı arasında kayıt tamamlanınca bu Katılım Şartlarını temel alan sözleşme ilişkisi doğrudan kurulur. Sözleşme şartlarını işbu katılım şartları oluşturur.
3.2 Organizatör, Kayıt Dönemi (İlgili yıla ait bilet satışının başladığı tarihten, satışların kapatıldığı tarihe) sırasında katılım bedelini herhangi bir sebeple yerel olarak ayarlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.
3.3 Urbanathlon’a katılan katılımcının hiçbir sebep ile, katılım için girilen yolculuk masrafları ve diğer masrafları karşılanmayacaktır. Organizatörün yapabileceği değişiklikler veya iptaller ile alakalı, ulaşım veya konaklama masraf, İptal ve değişiklik bedellerine karşın herhangi bir sorumluluğu olmayacak, şikâyet veya dava konusu yapılamayacaktır.
3.4 Katılım bedelinin yegâne karşılığı Göğüs Numarası, Süre Ölçüm Çipi ve Urbanathlon’a katılım hakkıdır.
3.5 Yarışın birincisi ve diğer başarı derecelerine ödül verip vermeme konusunda tek ve nihai karar organizatöründür. Ödül vermek isterse; ödülleri değiştirme, iptal etme ve/veya ödüllerin herhangi birini ya da hepsini, benzer değerde ödüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül olarak nakit alternatifler sağlanmayacaktır ve ödüller devredilemez ve geri ödemesizdir. Organizatörün Urbanathlon ile bağlantılı bütün ödüllerle ilişkili kararı nihaidir.
3.6 Ödül kazanan katılımcı, Organizatörün talimatları uyarınca ve Organizatör tarafından bildirim zamanında belirtilen süre (yarışın bitim tarihinden sonraki ilk 15 gün) içinde ödülünü almazsa, ödülden feragat etmiş olacaktır ve Organizatör, bir alternatif kazanan belirleme hakkını saklı tutar.

4. ORGANİZATÖRÜN KATILIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRME VE DİSKALİFİYE ETME HAKKI

4.1 Organizatör Katılım Şartlarını her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler www.urbanathlonistanbul.com‘da yayınlanacaktır.
4.2 Organizatör; kendisi dışındaki herhangi bir nedenle, Urbanathlon’un yapılmasının tehlikeli ya da sakıncalı olduğunu düşünürse; geçerli kanun ve düzenleyicileri göz önünde bulundurarak, sorumluluk ve yükümlülüğü olmaksızın, Urbanathlon’u iptal etme, değiştirme, doğmuş sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Urbanathlon’un tarihi, başlangıç saati, parkuru ve mesafesi gibi ayrıntılarını ve/veya Urbanathlon’la bağlantılı olarak sunulan imkânları değiştirme hakkını saklı tutar. Terör, halk ayaklanması, genel yas veya ciddi terör riskleri sebebi ile organizatör yarışı iptal edebilir veya tarih, güzergâh değiştirebilir.
4.3 Urbanathlon sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Urbanathlon’da, etkinlik öncesinde ya da Urbanathlon ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Urbanathlon’a kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Urbanathlon’dan diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.
4.4 Katılımcı organizatörün yarış günü koşullarının güvensiz olduğuna karar vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme ya da iptal kararı vereceğini kabul ve taahhüt eder. Organizasyonun, doğal afetler(rüzgar, ağır yağmur, yağmur, dolu, fırtına, hortum, deprem de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan), terör olayları, olağanüstü hal, yangın grev tehdidi ya da grev durumu, iş gücü sıkıntıları, işlerin durdurulması, ayaklanma, savaş, kamu ayaklanması, sel, kaçınılmaz can kaybı, yarış güzergahı koşulları veya Organizatörün kontrolünün ötesinde ya da yerel yönetimlerin talebiyle cereyan eden herhangi bir sebeple ertelenmesi ya da iptali durumunda, Organizatörün, Organizasyonla bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri iade etmeyeceğini kabul eder.

5. HAKLARIN VERİLMESİ

5.1 Organizatör ya da yetki verebileceği üçüncü taraflar, Urbanathlon’dan ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve fotoğrafları yakalama ve kullanma; isminizi, görüntünüzü, sesinizi, performansınızı ve biyografi malzemenizi herhangi bir amaç için (ticari, pazarlama, tanıtım, haber ya da başka türlü olsun) bütün ortamlarda, sonsuza kadar, yerel yazılı hukuka göre, kullanmak hakkına sahip olacaklardır.
5.2 Organizatör; Urbanathlon ile ilgili elinde bulunan tüm görsel ve işitsel doneleri, radyo, televizyon, sinemalar, etkinlikler, veri taşıyıcıları ya da herhangi bir ortamda ve dünya çapında kullanma, yayınlama, görüntüleme, gösterme, çoğaltma ve/veya halka sunma imkânına sahip olacaktır. Organizatör görsel ve işitsel donelerde tadilatlar yapma, aralar verme, kesimler yapma ya da başka değişiklikler yapma ve bu tadil edilmiş görsel ve işitsel doneleri kısıtlama olmadan kullanma hakkına sahip olacaktır. Organizatör; verilmiş hakları, herhangi bir üçüncü tarafa devretme iznine sahiptir. Urbanathlon’da bir Katılımcı olarak adınızın geçmeyebileceğini kabul edersiniz ve Urbanathlon ile ilişkili herhangi bir mecrada görünmenizden mali bir kazanç elde etmeyi beklemezsiniz. Mevcut Katılım Şartlarını kabul ederek, Organizatöre bu görsel ve işitsel doneleri, yukarıda ayrıntıları verilen koşullarda, kullanma hakkı verirsiniz. Bu kapsamlı hak atamasının yegâne karşılığı, Urbanathlon’a katılma ve onu kazanma şansı yakalamak olacaktır.
5.3 Organizatörün (bağlı şirketleri ve ortakları dâhil) kayıt verilerinizi, yerel yazılı hukuk uyarınca, sınırlamalara tabi olarak, Urbanathlon ile ilişkili olarak tanıtım, ticaret ve/veya pazarlama amaçlarıyla kullanma izni olduğunu kabul edersiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI

6.1 Bu bölümde yer alan “Kişisel Veriler” tanımı isminizle bağlantılı olarak tutulan bütün verileri tarif eder. Bu vesileyle Urbanathlon ile bağlantılı olarak girdiğiniz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu onaylarsınız. 6.2 Organizatör’ün global ölçekteki çalışmaları dolayısıyla; kişisel verilerinizi, bütün ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, ikamet ülkeniz dışındaki başka ülkelere aktarabilecektir. Kişisel Veriler sadece Urbanathlon ile bağlantılı amaçlar için, gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. Bu süre ödülleri dağıtmak ya da vergiyle ilişkili veya diğer yasal araştırmaları yerine getirmek için, Urbanathlon’un tamamlanmasından sonraki 5 yıllık süreyi de kapsamaktadır.
6.3 Kazanan ve/veya dereceye giren katılımcılardan, Urbanathlon ile ilişkili makul promosyon faaliyetlerinde yer almaları istenecektir. Kazanmaları ve/veya dereceye girmeleri ihtimalinde ilgili katılımcılara ait Ad, soyad, uyruk, yaş grubu, kulüp/şirket bağlantısı verileri süresiz bir şekilde saklanabilecek ve kamuoyuyla promosyon ve sair amaçlı paylaşılabilecektir.
6.4 Organizatör ve yüklenicileri, katılımcılarla Urbanathlon veya diğer ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilişkili olarak e-posta, telefon ya da başka yollarla irtibat kurabilir. Katılımcının herhangi bir anda bu Kişisel Verilerin tamamen ya da kısmen değiştirilmesini, anonimleştirilmesini ve/veya silinmesini isteme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda, Organizatör bu verilerin uygun olan en kısa sürede silinmesini, değiştirilmesini ve/veya anonimleştirilmesini sağlayacaktır.

7. SON HÜKÜMLER

7.1 Yarış startı verildikten sonra gecikmeli katılım talepleri kabul edilmeyecektir. Çip, koşu göğüs numarasının kaybedilmesi halinde etkinlik katılımı imkânsız hale gelir böyle bir durumda gerçekleşmeyen katılımlar için organizatör sorumluluk kabul etmez, katılım bedeli iade edilmez.
7.2 Katılımcı herhangi bir sebeple ve herhangi bir yetkili tarafından diskalifiye edilirse, Organizatörün bu durumu yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7.3 Katılımcı tamamen kendi sorumluluğuyla Urbanathlon’a katılımıyla ilgili olarak, fiziksel kondisyonunu belirleyerek katılım kararı verir. Organizatör, Katılımcının herhangi bir tıbbi / sağlık sorunu için sorumlu tutulamaz.
7.4 Yarış kategorileri ile ilgili tüm seçimler katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatörü bağlamaz. Bir katılımcının; Urbanathlon ile ilgili eylemleri yerine getirirken, kendini sakatlaması halinde, Organizatör sorumlu değildir. Organizatör; gerekli gördüğü hallerde, katılımcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirebilir. Sağlık kuruluşunda katılımcıya uygulanabilecek tıbbi bakımla ilgili olarak oluşabilecek tüm masraflar, Organizatörün sorumluluğu dışında yer almaktadır ve katılımcı tarafından karşılanır.
7.5 Kayıt Dönemi süresince, Organizatör yeni yarış parkurları ekleme, mevcut parkurlarda değişiklikler yapma ve parkurlarla ilgili yeni bilgiler açıklama hakkını saklı tutar. Organizatörün parkurlarla ilgili olarak sağladığı her türlü bilgi, özel olarak bilgi amacına hizmet eder ve Organizatör üzerinde bağlayıcı bir etkiye sahip değildir.
7.6 Organizatörün ve Yarış Personeli üyelerinin talimatlarına uymak zorunludur. Urbanathlon’un düzgün gidişatını rahatsız eden ya da Katılımcıların güvenliğini tehlikeye atan riayetsizlik olması halinde, Organizatör herhangi bir anda ilgili kişiyi Urbanathlon’dan yasaklama ve/veya diskalifiye etmeye yetkilidir. Sağlık personeli; katılımcılarla ilgili karar verme tasarrufuna sahiptir. Katılımınızla birlikte; siz ve sizle ilgili tüm nedenler; hiçbir şekilde organizatörün sorumluluğu olarak kabul edilmeyecektir. Organizatörün, Yarış Personelinin ya da iş birliği ortaklarının, eğer yaralanırsanız; hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyeceklerini teyit edersiniz. Sizden kaynaklanan bir zarara uğraması halinde; Organizatörün, tüm yasal hakları saklı tutulacaktır.
7.7 Organizatör yarış ile alakalı mesafe farklılıkları yaratabilir, koşunun mesafelerini ve bu şekilde nevini, koşunun temsil edildiği ilgili federasyonu değiştirebilir. Katılımcı, kendi ve diğer herkesin iyiliği için Organizatörün yarışma ve güvenlik kurallarına uymayı kabul eder. Organizatör veya onun Yarış Personeli herhangi bir anda ilgilinin katılımını reddedebilir. Organizatör; kendisi dışındaki hiçbir sebepten dolayı, Katılım Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geç yerine getirmesi halinden sorumlu tutulamayacaktır. Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Urbanathlon alanında park etme, depolama, kıyafet değiştirme ve/veya temizlik tesisleri sağlayabilir. Fakat bu tesislerin kullanımı, özel olarak Katılımcının sorumluluğundadır ve Organizatör bu tesislerin kullanımından doğan kayıp ya da zararlardan sorumlu olmayacaktır.
7.8 Urbanathlon ile ilgili tüm resmi prosedürler; sadece yapıldığı şehrin mahkemelerinin özel yetki alanına tabi olacaktır.
7.9 Urbanathlon ile ilgili tüm resmi kurumlarda gelebilecek ek lisans bedelleri ve/veya Sporcu Sigorta Bedeli gibi ilave ücretler ödenmiş veya ödenecek kayıt bedeline dâhil değildir. Federasyon ve/veya ilgili resmi kurumların talep edeceği bedeller ilaveten ödenir. Organizatörün sorumluluğunda değildir ve katılımcı tarafından karşılanır.
7.10 İşbu şartların kabulü ve kayıt işleminin tamamlanması Urbanathlon’a katılım hakkı elde edilmesi için başlı başına yeterli nitelikte değildir. Katılımcının, işbu şartların kabulü ile birlikte bizzat Urbanathlon kayıt alanına, Organizatör tarafından ilan edilen tarihlerde gelerek, katılım kitini teslim alması ve Organizasyon Kaydı, Yükümlülük, Risk Ve Tazminat Feragati Sözleşmesi’ni okuyup imzalaması ile katılım hakkı elde edilmiş olur.

Katılımcı, toplam 6 ana madde ve alt maddeleri ile bir bütün olan, Urbanathlon Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradesi ile okuduğunu beyan eder.
Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, Kayıt ve Katılım Şartlarında yer alan tüm detayları kabul ederek ve hiçbir maddeyi dava konusu etmeyeceğini taahhüt ederek, yarışmaya kayıt olmaktadır.

Kayıt Onayı

Kayıt onayı Kredi Kartı ve Banka Kartı ile ödemenizi tamamlamanız sonucunda Kayıt Onayı e-posta adresinize gönderilecektir.

Kayıt Ücretleri

06.03.2019 – 01.04.2019 90TL
02.04.2019 – 05.05.2019 120TL

*Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından tüm özel koşu organizasyonlarına uygulanan zorunlu kişisel sağlık sigorta bedeli dahil edilmiştir.

Kayıt Değişikliği

Kayıt değişikliği talep eden Katılımcılar info@prosetevent.com adresine değişiklik taleplerini iletmeleri gerekmekte. Kayıt değişikliği E-posta yoluyla 02.04.2019 tarihine kadar ücretsiz yapılmaktadır. Bu tarihten sonra gelen değişiklik talepleri 20.-TL ücret karşılığında işleme alınacaktır. En son kayıt değişiklik tarihi 20.04.2019’dur.

Kayıt İptali

Herhangi bir sebeple maratona katılmama durumunda kayıt bedeli iade edilmemektedir ve kayıt başkasına devredilememektedir, isim değişikliği yapılamamaktadır.

Yaş Sınırı

1 Ocak 2000 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, erkek ve kadın koşucular Urbanathlon koşusuna katılabilir.

Mesuliyet ve Sigorta

Maratona katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Organizatör firma ve İstanbul şehri her türlü mesuliyetten muaftır. Buna; kazalar, çalınan kıyafet ya da başka araç gereçler de dahildir. Spor alanında tıbbi kontrol özellikle tavsiye edilmektedir. Katılımcılar koşuya başlamaları durumunda herhangi bir sağlık engellerinin bulunmadığını beyan etmiş kabul edilirler.

Diskalifikasyon

Urbanathlon sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, Katılımcıyı bu Katılım Şartlarına uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; Urbanathlon’da, etkinlik öncesinde ya da Urbanathlon ile ilgili faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi, sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, başka bir kişiye atanmış ya da başka bir etkinliğin göğüs numarası ya da yarış etiketiyle yarışması, resmi bir göğüs numarasını ya da yarış etiketini başka bir kişiye iletmesi, bu numara ya da etiketi başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, yarış sırasında Urbanathlon’a kaydolmamış bir kişiye tavşan atletlik yaptırması ve sağlık, güvenlik sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. Kazanan bir Katılımcının diskalifiye edilmesi halinde; ödül hakkı düşecek ve/veya ödül bağışlanacak ya da alternatif bir galibe verilecektir. Herhangi bir sebeple diskalifiye edilen Katılımcılara geri ödeme yapılmayacaktır. Urbanathlon’dan diskalifiye edilmiş bireyler resmi sonuçlardan çıkarılacaktır.

Yarış Kuralları

14. Urbanathlon Sports Festival kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Yarış ve güzergah kontrolü Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından; güzergahta / bitiş noktasında yer alan resmi hakemler ve tasnif ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.
Katılımcılar, yarış kitlerini teslim alabilmek için kimlik ibraz etmek ve feragatnameyi imzalamak zorundadır. Her katılımcı kendi kitini şahsen teslim almak zorundadır. Katılımcı dışında kimse kendine ait olmayan kiti teslim alamaz.
Göğüs numarası, ölçüm çipi ve çanta dağıtımı, koşu öncesi, Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleşecektir. Göğüs numarası bir başkasına devredilemez. Resmi yarışma(göğüs) numarasının değiştirilmesi diskalifiye nedenidir.
Göğüs numarası kontrolü güzergahta ve bitiş noktasında resmi hakemler tarafından yapılacaktır. Ölçüm çipi, ayakkabı bağcıklarına bağlanmalıdır. Ölçüm çipi olmayan yarışmacının derecesi ölçülemez.

Start Bilgileri

Başlangıç Noktası : Caddebostan Dalyan Parkı önü
Başlangıç Dizilişi : Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklardır.
Başlangıç Noktası Hizmetleri : Seyyar tuvaletler bulunacaktır. Giyinme kabinleri ve kıyafet torbalarını teslim etme hizmetleri sağlanacaktır.

Güzergah Hizmetleri

Toplam 15 ihtiyaç noktasının bulunacağı güzergâhta 3.km’den itibaren her 2,5.km’de ihtiyaç noktaları bulunmaktadır. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanmaktadır. Güzergâhta seyyar tuvaletler bulunmaktadır.

Bitiş Noktası

Fenerbahçe’den aynı güzergah geri dönülerek Tekrar Caddebostan Dalyan Parkı Önü’nde sona erecektir.

Bitiş Noktasının Kapanması

Bütün yarışlar için bitiş noktasının kapanış saati 19.00’dır. Saat 19.00’dan sonra trafik açılır, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımdan koşmaya devam edebilirler fakat tasnifleri yapılmayacaktır.

Bitiş Noktası Hizmetleri

Duş, meyve, içecek, tuvalet, masaj, giyinme kabinleri ve Urbanathlon çantaları teslim alma hizmetleri bitiş noktasında bulunmaktadır.

Toplama Aracı

Son koşucunun arkasından ilerler.

Tasnif

Tek kullanımlık ölçüm çipleri ile net zaman ölçümü yapılacaktır. Yarışta, katılımcılara kayıt alanında, kit tesliminde dağıtılacak olan tek kullanımlık ölçüm çipi geçerli olacaktır. Ölçüm çipi ayak bileğine ya da ayakkabıya takılmalıdır aksi takdirde tasnif mümkün olmayacaktır. Geçerli bir tasnif gerçekleşebilmesi için koşucuların başlangıç noktası, dönüş noktalarında ve bitiş noktasında bulunan halılar üzerinden geçmeleri gerekmektedir. Göğüs numaraları buruşturulmamalı, katlanmamalı ve yerleri belirlenmiş noktalardan çengelli iğne ile göğüs hizasında tutturulmalıdır. Göğüs numaraları bir başka koşucu ile değiştirilemez veya başkasına devredilemez.

Sonuç Listeleri

Sonuçlar 05.05.2019 Pazartesi tarihinden itibaren www.urbanathlonistanbul.com web sitesinde açıklanacaktır.

Katılımcılara Sunulacak Hizmetler

Madalya
T-Shirt
Maraton Çantası
Koşu güzergahında ihtiyaç noktaları (meyve, su ve sporcu içecekleri)
Güzergah boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri
Tek kullanımlık ölçüm çipleriyle zaman tasnifi
Bitiş noktasında meyve ve içecek

Çanta Muhafaza

Start öncesi: Kıyafet çantaları başlangıç noktasında teslim alınacaktır.
Koşu Sonrası: Kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında teslim edilecektir.
Önemli: Sadece Resmi Urbanathlon çantaları teslim alınacaktır.
Kaybolan eşyalardan organizatör sorumlu değildir.

Sağlık Hizmetleri

Tüm güzergah boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri bulunacaktır.

Sağlıkla İlgili Öneriler

Yarış öncesi muayene olunuz. Solunum yolları ve kalp hastalıkları olanlar, maratona katılmamalıdır. Yarışa, uykunuzu almış ve dinlenmiş olarak katılmalısınız. Yarış sabahı kahvaltınızı erken yapın, alkollü ve gazlı içeceklerden kaçının. Spor ayakkabınızı mutlaka çorapla giyiniz. Ayak parmaklarınıza süreceğiniz krem, yarış sonrasında oluşabilecek yaraları önleyecektir. Yarış esnasında oluşan sağlık sorunlarında yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım isteyiniz.
Yeterli antrenman, kondisyon ve sağlık başarılı bir koşu için şarttır. Bu konuda mesuliyet katılımcılara aittir.

Yarış Tarihi

05.05.2019 Pazar
Son Kayıt
Son kayıt tarihi 05.05.2019’dur.

Telefon

+90 212 351 3440

Levent Mahallesi,

Yeni sülün Caddesi Begonya Sokak No:9

İçlevent, Beşiktaş/İstanbul